Angelska  Ljubezen    
Angel v hiši bo varoval vašo družino ponoči in podnevi.

Pravno obvestilo

Vse pravice na spletni strani www.angelskaljubezen.si so pridržane. Vse informacije in gradiva, tako pisna kot slikovna, naspletni strani www.angelskaljubezen.si so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Angelskeljubezni.si, ter z njo povezanih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletno stran www.angelskaljubezen.si.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.angelskaljubezen.si izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.angelskaljubezen.si v komercialne namene ni dovoljena. Informacij in gradiv, objavljenih na teh spletnih straneh se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Angelskeljubezni.si.

Pravno obvestilo lahko Angelskaljubezen.si kadarkoli spremeni, in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Angelskaljubezen.si spoštuje in varuje vašo zasebnost. Ko brskate po spletni strani www.angelskaljubezen.si ste anonimni, osebnih podatkov ne zbiramo, kot tudi ne IP naslova obiskovalcev spletnih strani. Za namene statistike si Angelskaljubezen.si  pridržuje zgolj pravico pridobivanja tistih podatkov obiskovalcev spletne strani, iz katerih ne izhajajo individualne lastnosti posameznika.
 

Opozorilo glede nepooblaščene ali nepravilne uporabe

Zaradi varnostnih razlogov, kot tudi zaradi zagotovitve nemotene uporabe vsem uporabnikom, Angelskaljubezen.si uporablja programe za spremljanje prometa in za identifikacijo nepooblaščenih poskusov nalaganja ali spreminjanja informacij ali kakšnega drugačnega načina povzročanja škode. V primeru pooblaščenih zakonitih preiskav in skladno s potrebnimi zakonitimi postopki se lahko uporabijo informacije iz teh virov za identifikacijo posameznikov.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu www.angelskaljubezen.si so informativne narave. Angelskaljubezen.si se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost objavljenih podatkov, vendar za njihovo točnost in celovitost ne prevzema nobene pravne odgovornosti, ki se nanaša na natančnost, popolnost ali uporabnost katerekoli informacije, produkta ali opisanega postopka.

Angelskaljubezen.si ne more biti odgovorno za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, do katere je mogoče dostopati do spletne strani www.angelskaljubezen.si, zaradi uporabnikovega obiska spletne strani ali kakršnekoli njene uporabe. Angelskaljubezen.si ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.angelskaljubezen.si.

Angelskaljubezen.si si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.angelskaljubezen.si kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.
 

Avtorske pravice/Copyright

Te spletne strani vsebujejo materiale, ki so zaščiteni po avtorskem/copyright pravu. Za te materiale sodelujoči avtorji oziroma drugi nosilci avtorskih/copyright pravic obdržijo pravice reprodukcije ali redistribucije. Za vse osebe, ki reproducirajo ali redistribuirajo te informacije, se pričakuje, da spoštujejo pogoje in obveznosti, ki jih zahtevajo avtorji oziroma nosilci avtorskih/copyright pravic. Tako zaščiteni materiali pa se kljub temu lahko citirajo in uporabljajo dobroverno, skladno s predpisi o avtorskih/copyright pravicah, ki splošno dovoljujejo uporabo za nekomercialne izobraževalne namene kot učenje, raziskave, kritike, novice in poročanje.

Viri in uporabljena literarura:

Wikipedija: //sl.wikipedia.org/wiki/
Druidsko živalsko preročišče:Philip in Stephanie Carr-Gomm
Hermetični tarot - Dowson
KAR ČUTIŠ, LAHKO ZDRAVIŠ : dr. John Gray
ALI POZNATE SEBE?: John Powell
Angelska Ljubezen

Keywords: ključne besede:

Angelska Ljubezen

Angelska Ljubezen

Angelska Ljubezen

×